บริษัท สินสยามอินเตอร์คูลลิ่ง จำกัด

     ก่อตั้งโดย คุณพัฒนา และ คุณรุ่งนภา อัศวนิเวศน์ มีวัตถุประสงค์ที่จะขยายกิจการในเครือบริษัทสินสยามกรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านนำเข้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับงานระบบทำความเย็น มานานกว่า 40 ปี บริษัท สินสยามอินเตอร์คูลลิ่ง จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2542 เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าโรงงาน และ งานโครงการต่างๆ

     โดยการนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงชนิดเส้นและม้วน (HARD DRAWN and SOFT DRAWN) ข้องอและข้อต่อทองแดง (COPPER FITTINGS) และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในระบบทำความเย็น ซึ่งสินค้าที่บริษัทฯนำเข้าและจัดจำหน่าย ได้ผ่านการเลือกสรรอย่างคุณภาพและมาตรฐานโดยได้รับการรับรองจากองค์กรที่ควบคุมมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ อาทิเช่น ASTM, ASME  (มาตรฐานอเมริกา), JIS (มาตรฐานญี่ปุ่น) ทั้งนี้บริษัทสินสยามอินเตอร์คูลลิ่ง จำกัด ได้ยึดหลักมาตรฐานในการดำเนินการที่จะมุ่งเน้นในด้านคุณภาพของสินค้า ราคาและการบริการที่ดีเยี่ยม เพื่อสร้างความประทับใจ ความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯจนถึงปัจจุบัน

 
 
 
©Copyright 2014 bysinsiamintercooling.com All rights reserved.
สินสยามอินเตอร์คลูลิ่ง นำเข้า–จำหน่ายท่อทองแดง ข้อต่อทองแดง มาตรฐานอเมริกา อะไหล่ระบบปรับอากาศราคาปลีกและส่ง ทั่วประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสินค้าท่อทองแดง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบปรับอากาศ
สามารถโทรติดต่อได้ที่ Tel: 0-2711-9060-5 Fax: 0-2711-9179 Email: sales@sinsiamintercooling.com , sinsiamintercooling@hotmail.com